top of page

Bøker - Books in Norwegian


Mediumskap og klarsyn - i teori og praksis

I 2012 har jeg kommet ut med den første norske lærebok innen mediumskap og klarsyn.
Ønsker du å utvikle deg innen mediumskap og klarsyn? - Da er dette boken for deg!
Her finner du mange praktiske løsninger på sentrale tema innen fagfeltet, og den har mange
øvelser som kan hjelpe deg i din utvikling. Den inkluderer også den teorien du trenger for å
kunne jobbe som medium eller klarsynt.

Boken kan brukes individuelt eller du kan anvende den sammen med andre i en treningssirkel. Ønsker du å sertifisere deg som medium i NSFM (Norsk spiritualist forenings mediumforbund), vil den gi deg teorien du trenger til sertifiseringen. Læreboken er også laget for de som holder kurs innen temaet. Den vil gi deg som kursholder både teori og øvelser som du kan bruke på dine studenter.
 

Ønsker du å lære healing og kunne bli registrert healer?
- Da er dette boken for deg!

 

Boken er en lærebok innen healing, samtidig som den dekker sentrale emner for deg som ønsker å bli registrert healer i Norge. Med etikk og VEKS utdannelse fra et healerforbund kan du registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund. Dette gjør at du kan arbeide uten å ta mva fra dine klienter.

 

Healingen du kan lære v boken, er en spirituell og holistisk healing, som er enkel og kraftfull. Den samme healing som har blitt bruke av de største healere vi har hatt de siste 100 år. I boken er det eksempler fra mange av disse healerne og deres arbeid.
Boken er også pensum til kursene til NSFH. (Norsk Spiritualsist Forening Healerforbund) For mer informasjon om NSFH og deres kurs, se på nettsiden www.spiritualist.no


 

Healernes hemmeligheter
       -  Hvordan utvikle din healing


En lærebok i healing basert på en undersøkelse av 25 verdens beste healere gjennom tidene. Vi spør: - Hva var det som gjorde dem så gode og hva kan vi lære av dette?

Boken ser på 21 historiske og 4 nålevende healere, deres virke og deres liv. Basert på dette materialet legges det frem 15 hypoteser på hvorfor de var så gode. I tillegg inneholder boken 4 hypoteser som ser på psykologiske aspekter av healing og helse. Studiet ser på hvilke av disse som er viktigst og gir deg praktiske råd for hvordan du kan bedre dine resultater.

Mange healere sliter med å finne bevis for at healing virker. Boken har derfor et eget kapittel som omtaler internasjonale forskningsresultater innen healing. Boken tar også opp spesialtema som kreft og det å heale verden.


Forskningen som denne boken bygger på er banebrytende!
Så langt har forskning innen healing hatt fokus på å bevise at healing virker. Dette kan vi nå regne som et godt etablert faktum, men det betyr ikke alle healere får tilsvarende gode resultater.  Tema for dette studiet er hvordan du kan bli bedre, slik at du kan bli en healer med stabilt gode resultater.

 

Et spirituelt liv - Spirituell filosofi og praksis

Hva vil det si å leve et godt og åndelig liv?
Hvordan skal vi tenke og hvordan skal vi handle?

Dette er spørsmål som har utfordret menneskene siden tidenes morgen. Spørsmålet har gitt grunnlaget til mange filosofier, trosretninger og politiske idegrunnlag.

Den spirituelle filosofien setter livet i en større sammenheng enn den tradisjonelle tankegangen. Den forteller oss at vårt egentlige hjem er på den andre siden. I åndenes dimensjon. - Vi er ikke et menneske med en inkarnert ånd - Vi er en ånd som søker en menneskelig erfaring. Det er på den andre siden vi tilbringer mesteparten av tiden. Jorden er en skole. Gjennom flere inkarnasjoner lærer og utvikler vi oss og våre valg vil påvirke vårt liv og vår utvikling. Mens vi er her, kan våre guider og familie fra andre siden hjelpe oss. Vi kan kommunisere med dem.
- Et spirituelt liv er å ta vare på alt og alle. Vi må ta vare på våre medmennesker, dyrene og naturen. Ta vare på oss selv og på jorden for fremtidige generasjoner. Vi er vil reinkarneres. Forlat jorden som du ønsker å finne den igje
n.

De Privilegerte
 

Flyktningstrømmen til Norge og Europa fortsetter og det er mange som velger å tjene penger på dette. Den unge politikvinnen Isabell Hegre får et tilbud om å lede en privat etterforskning av drapet på sin halvbror Tom, som ble drept mens han etterforsket ulovlig innvandring. Saken viser seg å avdekke en internasjonal liga som har spesialisert seg på ulovlig innvandring i Rolls Royce klassen.
Med seg i dette arbeidet får Isa et meget uvanlig team som har ferdigheter innen både teknikk og åndelig kommunikasjon. Når ordinære metoder kommer til kort får de hjelp fra ånden til den avdøde politimannen. Sammen med de store pengene kommer også store utfordringer og farlige situasjoner for Isabell og hennes team.

->   Les boken og bli med på en spennende konkurranse.


Les mer om boken på ved å gå inn på siden om De Privilegerte


Ønsker du å kjøpe bøker eller en CD så send meg en e-post.   Klikk her

Pris per CD/Minnepinne er kr. 200,- + porto
Lærebøker koster kr. 390,- + porto
Bok og CD koster kr. 540,-  + porto

Romanen De Privilegerte koster kr 150,- + Porto kr 70,-

Signert eksemplar av De privilegerte koster kr 189,- + Porto kr 70,-

Du kan også gå til butikksiden og bestilleproduktene der. Klikk her.

web HH.jpg
bottom of page