Hypnoterapi, regresjon og røykestopp

 

 

Røykestopp:
9 av 10 kan slutte å røyke ved hjelp av et opplæringsprogram. Opplæringen tar 2 timer og jobber med både din beviste og ubeviste side. Det nettopp denne ubeviste opplæringen som er viktig og gjøres under hypnose. Selv om du er under hypnose vil du hele tiden ha kontroll over deg selv og være bevist det som skjer.  Til dette brukes blant annet regresjonsterapi. Se mer om dette under Regresjonsterapi.


I læreprogrammet for røykestopp vil du få disse fire sakene:

1. Opplæring i hvordan stoppe ved hjelp av samtale.
2. Healing for å minske abstinensen som du kan føle når du stopper.
3. Opplæring under regresjon som hjelper deg til å bli de behov som leder til røyking
4. Lære å endre vaner slik at du ikke faller tilbake på grunn av gamle vaner.

 

I tillegg vil du få et par oppgaver når du tar kontakt, slik at du kan forberede deg før du kommer.

Hele prosessen tar ca. 2 timer og kan gjøres på en dag. Det eneste det krever er at du er motivert til å slutte og virkelig ønsker å gjøre dette.

Prisen kr. 1600,-
 

Motivasjonsproblemer. Hvis du har problemer med motivasjon kan jeg gi deg en forberedende time. Denne koster kr. 600,- og hjelper deg til å få opp motivasjonen og starte på endring av vaner.

Slutt å røyke i dag. Bestille time på 90 12 22 80.


 

Regresjon/hypnoterapi:
 Regresjon kan gjøres ut i fra to hensikter.
  1. Å gå tilbake i dette livet - regresjonsterapi (hypnoterapi)
  2. Å gå tilbake til et tidligere liv - regresjon for å lære mer om deg selv.
 

Regresjonsterapi:

Regresjonsterapi er å gå inn i en slags meditasjon eller en lettere trancetilstand. Hensikten med å gjøre dette er for å lette kommunikasjonen med underbevisstheten. Årsaken til at man ønsker det er fordi det er her vanene, våre handlingsmønstre, og vår hukommelse ligger. Ved å jobbe litt mer direkte med underbevisstheten vil man letter kunne få til endringer slik at du kan bli bedre. Det kan være ting som redsler angst, depresjoner, fobier og slike saker som man kan endre på.  Les mer om hvordan det er under regresjon nedenfor!


Regresjon til et tidligere liv:
Mange ønsker å vite mer om seg selv, problemstillinger de har i livet og om livsoppgaven deres. Regresjon til tidligere liv kan hjelpe med dette. Ofte jobber man med samme problemstilling gjennom flere liv, og da er det fint å se hvordan man taklet en problemstilling i et annet liv. Av og til vil og din livsoppgave komme tydeligere frem om du ser på flere liv samtidig.
Regresjon til et tidligere liv kan både være morsomt og lærerikt.

 

Mange spør hvordan det er å være under regresjon/hypnoterapi?
Generelt sett er det ganske vanlig. Du er i en tilstand mellom vanlig våken og søvn. Du er hele tiden tilstedet, og følger med i hva som skjer, siden du ikke sover Du er rett og slett bare veldig avslappet. Dette er en tilstand som du går igjennom selv hver dag på vei til å sove eller på vei ut av søvnen. Sånn sett er det en av kroppens naturlige tilstander.

Under en hypnose er du hele tiden "til stede". Det betyr at du hele tiden hører hva terapeuten sier til deg. Hadde du ikke hørt dette hadde det ikke vært mulig å jobbe med deg.
 

Når man er under hypnose vil man også hele tiden ha med seg sin kritiske sans. Underbevisstheten er litt mer åpen, men du vil hele tiden vurdere hva som sies til deg. Dette gjør at det ikke er mulig å få deg til å gjøre noe under hypnose som du ikke ønsker å gjøre selv. Du må godta og være åpen til de forslag som gis deg under hypnose for at det skal virke.


Er regresjon hypnose/trygt?
Når du er i regresjon er du i en slags transetilstand. Det er en naturlig tilstand som du er i mange ganger om dagen. Terapi under regresjon gjør at du fokuserer lettere på problemstillingen med både din bevissthet og underbevissthet. Det blir omtrent som å lese en bok. De er konsentrert om handlingen i boken, men kan når som helst legge den fra deg. 


Hva kan man bruke regresjon/hypnoterapi til?

Det er mange ting man kan bruke det for. Noen av dem er:

Røykeslutt, se mer under Røykeslutt
Spiseforstyrrelser,
Fobier som klaustrofobi og flyskrekk
Angst og redsler
Sinne og emosjonelle ubalanser
Depresjoner 
 

Mine kvalifikasjoner for dette
 Utdannelse innen hypnoterapi fra CESAM, samt kurs i psykologi og pedagogikk
 Erfaring i regresjon og røykeslutt siden 2006.

© 2019 Siden er laget av Andre Kirsebom