top of page
kontakt%20cd[1].jpg
Japansk have.jpg
fyrtårnet_copy.jpg
selvtillit andre front sml.jpg
coverfront selvhealing sml500 copy.jpg


Meditasjoner:
Jeg kan tilby deg mange meditasjoner på mine CD'er eller som du kan få på minnepinne.
Her er et utvalg: 

Kontakt med åndene
Denne hjelper deg i din kontakt med åndene. Den er laget til boken men kan også brukes allene.
Den har 2 meditasjoner. Den første heter benken og er en flott meditasjon for å få kontakt med åndeverden. Den andre hjelper deg med å bygge opp din energi og din kontakt med åndene. Den heter "Å sitte i energien".
På denne CD er det også to induksjoner som hjelper deg ned i transe.

 

 

 

Den Japanske hage
Denne er spesielt lager for å lære deg å høre åndeverdenen.
CD'en 2 meditasjoner. Den første meditasjonen heter "Den Japanske Hage" Her tar du en vandring i en japansk hage og hører mange lyder og treffer ånder
"Telefonen". I telefonen vil du også høre mange lyder i et hus før du tar en telefonsamtale med de på den andre siden

 

Fyrtårnet
Har to forskjellige healingmeditasjoner.
"Fyrtårnet" og er en healing meditasjon, der du tar en reise og får healing
"Inn i Kroppen" og hjelper deg til å finne ut mer om deg selv, og din mening med livet.

Selvtillit

Dette er en CD som hjelper deg å bygge opp din selvtillit.
Den har flere spor om tema selvtillit, I disse kan du lære om selvtillit og hvordan du kan endre denne. I tillegg til dette er det en øvelse og 3 meditative visualiseringer som hjelper deg å endre din selvtillit.
Klikk på bildet for å komme til siden med tekst fra denne CD\en.

 

 

Selvhealing
Denne CD hjelper deg først til å finne ut mer om hvilke faktorer som er årsaken til din sykdom eller problemstilling. Deretter vil du få hjelp til å minske eller eliminere disse, før du får hjelp av healing meditasjonene. Det er 3 meditasjoner på CD’en. 
Ved siden av selve meditasjonene lærer du mye som sykdom og hva som trigger sykdom.

Klikk på bildet for å komme til siden med tekst fra denne CD\en.

Meditasjonene kan kjøpes via min butikk der du kan få dem som CD eller på en minnepinne. Trykk her.
Du kan også laste dem ned via nettsiden til Tron Syversen som har laget musikken.
Klikk her:  Guidede meditasjoner download – TronMusic

Nedenfor her du hjelpetekster og instruksjoner til to av mine meditasjoner: 

coverfront selvhealing sml500 copy.jpg
Anker 1

Meditasjoner - hjelpetekster
Til Selvtillit  

Selvhealing

 

Finn årsaken til din sykdom!   
Heal deg selv!

 


Spor 1  

Dette er en meditasjons CD av André Kirsbom med musikk av Tron Syversen
CD’en kan hjelpe deg til å finne en eller flere årsaker til dine plager og sykdom. Etter dette vil den kunne hjelpe deg til gjennomføre en selvhealing.
Grunnen til at det er viktig å finne årsakene først,  er å få en forståelse av det holistiske menneske. Hele kroppen og dets helse henger sammen. Vi må se holistisk på menneske for å forstå hvordan vi skal holde oss friske og bli bedre av en sykdom.

For å gjøre dette vil jeg ta deg gjennom flere steg før vi kommer til selve healingen.
Spor 1 er denne introduksjonen.
I spor 2 ser vi litt teori om på hvilke saker som kan trigge sykdom.
I spor 3 vil du få jobbe med å tenke tilbake til hvilke hendelser som har trigget din sykdom.
I spor 4 vil du evaluere om dine problemstillinger blitt løst?
I spor 5 vil du kunne se på hvilke endringer du bør gjøre i ditt liv.

Spor 6 er en kort introduksjon til den til meditasjonen i spor 7

Spor 7 er en meditasjon der du vil kunne møte en åndelig guide. Guiden vil kunne hjelpe deg til å se om det er andre saker som har påvirket din sykdom som de ennå ikke er klar over.
Å møte guiden er også være en forberedelse til selve healingmeditasjonen som du skal få gjøre senere. Det er derfor viktig å lære og kunne kontakte guidene.

Spor 8, er en guidet healingmeditasjon som kan hjelpe deg med din selvhealing. Denne meditasjonen kan du godt gjøre flere ganger. Selv om meditasjonen hjelper deg til å heale deg selv, vil jeg likevel foreslå at du også går til en profesjonell healer. De har gjerne brukt år på å bygge opp en kraftigere kontakt med de healende energiene, noe som kan gjøre healingen mer effektiv.

Spor 9 er en annen

Siste del er spor 10. som inneholder videre anbefalinger.

Husk at om du er syk er det også viktig at du har kontaktet lege for din problemstilling. Har du ikke gjort det, anbefaler jeg at du gjør dette.

Før du går videre er det en fordel om du finner frem penn og papir.

Det er også en fordel at du starter din prosess med selvhealing og healingmeditasjonen ved å sette en karakter på din sykdom eller plage. Dette gjør at du kan følge bedre med i din egen utvikling. Hvis du har vondt eller kan sette en karakter på din sykdom så gjør det nå. Bruk en skala som går fra 0 til 10 og sett en karakter på din sykdom før du starter hele prosessen. Skriv ned karakteren.

 

Spor 2   Hva trigger sykdom.

Vi ønsker å starte med å finne årsaken til din sykdom med utgangpunkt i teorien om at ingenting kommer fra ingenting. De aller fleste gangene vi blir syke har det vært noe som satte i gang denne sykdommen. Noe som trigger den til å slå ut. Det kan være en eller flere årsaker.

Som healer vet jeg at de fleste sykdommer kommer av fysisk eller psykisk stress. Fysisk stress kan være saker som fysisk belastninger og dårlige arbeidsstillinger. Psykisk stress kan være saker som for mye å gjøre, dårlige relasjoner eller bekymringer du måtte ha. Når vi stresser vil immunforsvaret vårt bli dårligere. Om immunforsvaret blir dårligere vil vi bli mer sårbare og en eller flere sykdommer kan slå ut. Det kan også være andre årsaker til at en sykdom bryter ut. Noen av disse årsakene kan være: Arv, - hva vi er disponert for gjennom våre arvestoffer. Miljøet rundt oss og mulige forurensningskilder i dette. Vi påvirkes av luften vi puster, vannet vi drikker, maten vi spiser og alle e-stoffer som er i dette, stråling fra mobiler og høyspentledninger. Ved siden av miljøfaktoren vil også vår livsstil påvirke oss. Eksempler på problemer i Livsstilen kan være for lite mosjon, usunn valg av mat, som for eksempel for mye mat eller for mye sukker. Andre negative faktorer i livsstilen kan være for mye alkohol eller røyk, snus og andre uheldige stoffer. Bivirkninger fra medisiner kan også representere en fare for oss. Utenom dette kan andre saker som smitte og selve kunnskapen om sykdom være faktorer som trigger en sykdom.

Sykdommen eller problemet som du har, er gjerne trigget av en eller flere av disse årsakene. På grunn av dette er det viktig at du evaluerer om det er flere saker som til sammen har trigget din sykdom. Vi skal se på det i neste spor.

 

 

Spor 3: Hva har trigget min sykdom

Denne delen er en veiledning som skal hjelpe deg til å finne frem til hvilke årsaker som kan ligge til grunn for din lidelse. I spor 2 nevnte vi noen av sakene. Disse er greie å ha i tankene.  En kopi av denne listen kan du se inne i coveret på denne CD’en, eller du kan finne det på nettsiden www.aspirit.no

Det neste som jeg vil at du skal gjøre er å sette deg ned å tenke på hva som skjedd på den tiden du fikk din sykdom. Tenk på alt som skjedde rundt denne tiden eller rett før denne tiden.

Hva skjedde i ditt privatliv?  Hva skjedde på din jobb eller i dine studier? Bygget seg opp noen stressfaktorer eller skjedde det noe annet før du ble syk. Jeg skal gi deg noen eksempler på hva det kan være.

- Det var da jeg la om kostholdet?
- Sluttet eller begynte jeg å trene på den tiden?
- Det var da jeg fikk ny jobb, eller var det da jeg mistet den?
- Var det problemer med kjæresten eller i ekteskapet, endte dette i at dere gikk fra hverandre?
- Var det problemer med barn, familie eller andre mennesker du hadde rundt deg?
- Døde noen rundt den tiden?
- Det var da jeg startet med medisin for xxx en annen sykdom?

Som vi ser kan det være mange årsaker som trigger en sykdom. Når det er flere årsaker samtidig kan totalbelastningen på kroppen blir for stor og det kan da slå ut i en sykdom.
På grunn av dette er viktig å sjekke om det kan være mer enn en sak som skjedde i dette tidsrommet. Husk at slike stressfaktorer og årsaker kan ha vart en god tid før dette slår ut som en sykdom i kropp. Vi kan ikke forvente å finne alt, men finner vi noen av årsakene, har vi muligheten til å starte arbeidet, med å eliminere noen av dem.

Bruk nå litt tid til å tenke tilbake til når du fikk sykdommen. Da snakker vi ikke om når du fikk diagnosen men når symptomene startet.

Skriv ned hvilke tanker du får om dette på et papir, slik at du kan få en oversikt over alle de potensielle årsakene, og finne ut hvem av dem som er viktigst. Prioriter dem i forhold til hvor viktig du tror de er. Du skal få litt tid til å gjøre dette, så stopp spilleren og bruk den tiden du trenger.
 

 

Spor 4: Har mine problemstillinger blitt løst?

Har du funnet alle de potensielle årsakene?  Det er fint.
Hvis du ikke har gjort det kan du alltid prøve å spørre familie eller venner hva som skjedde rundt den tiden. Det kan av og til hjelpe deg. Ofte kan andre mennesker se saker som du selv ikke ser.

Vi antar nå at du har funnet en eller flere årsaker som kan ha vært med å gi deg den lidelsen du har og har prioritert dem i forhold til viktighetsgrad.

Det neste spørsmålet som du må stille deg er om det som trigget sykdommene har blitt løst eller ikke.
Av og til har tiden eller andre hendelser gjort at problemet har løst seg selv. I slike tilfelle kan likevel sykdommen fremdeles henge igjen, siden kroppen din har blitt vandt til den. Er alle stressfaktorene borte er det på tide å  heale på sykdommen og du kan gå til spor 6. Er du ikke sikker er det greit å følge med i hele prosessen.

I de fleste tilfelle har vi fremdeles med oss hele eller deler av problemene som trigget våre sykdommer. Så spør deg selv:

«Føler jeg at problemet er løst eller ikke?»

Spør deg dette spørsmålet for hvert av problemene du har identifisert!

Noter ned på arket ditt om problemstillingen er løst eller ikke. Trenger du tid til dette setter du spilleren på pause før neste spor.

 

 

Spor 5: Endringer av stressfaktorer

Om problemene dine var løst er det greit.
Om det ikke er det må du finne ut hvordan du kan løse problemet ditt. Det første du må spørre deg selv om er om du ønsker å løse denne problemstillingen?

Ønsker du å gjøre noen endringer innen disse feltene?»

Vi kan anta at svaret er «ja» på en eller flere av disse sakene. Sier du nei betyr det at du heller vil ha sykdommen din enn å løse de underliggende årsaker. Dette er ditt valg.

--

De fleste problemstillinger kan vi gjøre noe med. De kan fremstå som vanskelig å løse men mye kan løses om du bare vil. Når du skal endre på noe har du to mulige fremgangsmåter for å gjøre dette.
 

- 1. Den ene er å endre på problemstillingen.
- 2. Den andre er å endre på holdningen din til problemet.

Som vi ser har vi to valg. Det enkleste og beste er om du kan endre på selve problemstillingen. Dette kan være saker som å bytte jobb, slå opp med kjæresten, eller gjøre andre endringer i hverdagen. Det er ikke alltid lett å endre på det som stresser oss, siden vi kan være bundet opp i saker som vi ikke kan eller vil gjøre noen endringer med. På grunn av dette må vi av og til endre våre holdninger i stedet for å gjøre en endring av selve problemet.

For å forstå dette bedre skal vi se på et eksempel på hvordan man kan endre holdninger

Eksempel:

Tenk deg at en kvinne oppdaget at livet ble vanskelig når hun giftet seg. Hun elsker sin mann og alt er kjempefint der. Men så har hun en svigermor, som bor i nærheten og lager mye stress i livet hennes. Hun elsker sin mann og de har barn sammen, så hun ønsker ikke å gå fra ham. Hun har prøvd å ta opp problemstillingen til diskusjon, men det har ikke hjulpet.

Det kan være to muligheter. En av dem kan være å flytte lenger bort fra svigermor, men det kan kanskje være vanskelig på grunn av økonomi, eller kanskje barn på skole eller noe slikt. Finner man ikke noen muligheter å endre problemstillingen, må man lete etter en måte å endre holdningen til det på. Her finnes det flere måter å endre problemstillingen til denne kvinnen. Vi skal se på et par av dem.

Det kan hjelpe henne å endre synet på svigermor. Ikke se på svigermor som en dominerende og masete gammelt kvinne, men forstå at svigermor kanskje har mange problemer selv. På grunn av sin iboende væremåte har hun kanskje ikke venner. Det er faktisk mulig å synes synd på henne og se på henne som stakkarslig i stedet for å se på henne som et dominerende vesen. Det er synd på folk som ikke klarer å kommunisere på en slik måte at beholder sine venner. Ved å se på henne på denne andre måten kan noe av det psykiske presset bli borte. Kvinnen har da omdefinert holdningen sin slik at hun slapper mer av i situasjonen og ikke lar det gå inn på henne.

En annen metode er å endre måten kvinnen ser på kontakten i stedet for personen. Det er mulig å se på denne kontakten som vesentlig eller uvesentlig. Hvis kvinnen vår kan få en annen innstilling til at hva svigermor sier, så kan det hun sier oppleves som lite viktig informasjon. Har kvinnen denne holdningen vil hun kunne lære seg i å overse mye av det som skaper problemene. Om svigermor synes at det er rotet i gangen deres, kan denne informasjonen veie lite. Det er som at den bare får gå inn gjennom det ene øret og ut gjennom det andre. Kvinnen kan si til seg selv at det får være svigermors mening, men jeg bryr meg ikke om dette. Jeg vil at vi i vår familie skal leve som vi vil og ha det slik det passer oss.
Kan kvinnen endre seg og få en slik tankegang og trene på å si slike saker til seg selv, kan dette på sikt lette problemstillingen. Hun kan til og med velge å svare svgermor; «- Det er slik vi ønsker det». Dette kan selvfølgelig trigge svigermor, men må lære at hun ikke kan herse med andre. I en slik metode er det viktig at kvinnen føler støtte fra sin mann, men det bør ikke være noe problem her, siden de har det bra sammen.

 

Så tenk deg om, hvilken metode skal du bruke for å gjøre din endring?
Skal du
- 1. Endre på problemstillingen.
- 2. Endre på holdningen din til problemet.

Sett deg nå ned med papiret som du har skrevet ned årsakene til at du ble syk, og bestem deg for hvilke endringer du vil gjøre.
 

 

Spor 6: Benken, Introduksjon til å møte din guide.

Før vi går videre i prosessen er det fint for deg å lære å ta kontakt med åndeverden. Dette vil du både trenger for å finne ut om din sykdom og for din healing. Det neste sporet vil derfor være en generell meditasjon for å kontakte åndeverdenen. Dette er helt trygt. Noen får det til ved første forsøk, mens andre må gjøre det noen ganger før det blir tydelig nok.

Både på forhånd og under meditasjon skal du ha fokuset på at du skal møte en guide som kan hjelpe deg med din sykdom og gi deg healing.

Husk at du før de neste delene må finne et rolig sted, uten forstyrrelser av noe slag. Husk på å skru alle telefoner helt av.

Før du starer neste spor bestemmer du deg for å møte en åndelig guide som kan gi deg flere svar om din sykdom.
Du kan enten spørre guiden om det er flere årsaker til din sykdom eller du kan spørre guiden om hvordan du skal løse dine problemstillinger. Har du mange spørsmål tar du denne meditasjonen flere ganger. 
Så ha ditt spørsmål klart før du starer meditasjonen.

Selvtillit

 

Øk din selvtillit

1. Dette er en CD om selvtillit av André Kirsebom med musikk av Tron Syversen.  CD en er delt inn i flere deler. Den første delen vil fortelle deg litt om selvtillit og metoder for å bygge opp denne. Videre vil jeg komme med en del enkle øvelser som du kan gjøre for å forbedre din selvtillit. Til slutt vil jeg lede deg inn i en meditativ visualisering som hjelper deg med din selvtillit.

 

2 . Litt om selvtillit

 

Øk din selvtillit

1. Dette er en CD om selvtillit av André Kirsebom med musikk av Tron Syversen.  CD en er delt inn i flere deler. Den første delen vil fortelle deg litt om selvtillit og metoder for å bygge opp denne. Videre vil jeg komme med en del enkle øvelser som du kan gjøre for å forbedre din selvtillit. Til slutt vil jeg lede deg inn i en meditativ visualisering som hjelper deg med din selvtillit.

 

2 . Litt om selvtillit.
Selvtillit er noe som alle har i mindre eller større grad. Noen har det på mange felt og noen har det bare på noen få felt. Hvis du tenker deg om vil også du kunne finne steder som du har det. Det kan være enkle saker som at du er flink til å lage mat, at du har god kunnskap innen musikk, eller kan mye om spesielle saker som du ser på TV.  Du kan være flink innen saker som strikking eller sport. Vi har alle noe som vi er gode til. Innen dette feltet vil også du ha god selvtillit. Som vi nå forstår vil vi ofte ha god selvtillit i saker som vi kan godt og dårlig selvtillit i saker som vi ikke kan.
For å få en bedre selvtillit må du altså bli bedre i de sakene hvor du i dag har dårlig selvtillit.
For å oppnå dette må du både trene på de sakene som du trenger bedre selvtillit innen, og så må du endre din egen holdning til hvordan du ser på deg selv innen dette feltet.  Jeg skal hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan forbedre deg selv og jeg skal gi deg noen visualiseringer og meditasjoner som hjelper på din holdning til deg selv.

Siden du nå hører på denne CD’en er det og sikkert noen felter hvor du ønsker å forbedre din selvtillit. Det kan være et spesielt felt eller på generelt grunnlag. Er det innen et spesielt felt så er det greit, da vet du hva du ønsker. Om det er generelt så skal jeg fortelle deg litt om det.

 

3. Generell selvtillit
Hvis du generelt ønsker å bli flinkere og få mer selvtillit innen flere felter er det viktig å vite litt mer om selvtillit. Det å ha selvtillit er at man kan gjøre saker på en trygg og god måte uten å måtte tenke på hva man skal gjøre på forhånd. Man bare gjør det og man vet at resultatet blir bra. Klarer du ikke dette er det greit å bygge opp din selvtillit. Hvis du skal få dette til på en best mulig måte må du finne ut hvordan du skal kunne gjøre dette. Det første vi skal gjøre er å bygge opp dine evner til å mestre det du ønsker.
Den beste måten å bygge opp selvtillit på er med å gjøre det innen et felt om gangen. Dette siden det er enklere å fokusere på en ting og siden man ofte må trene på saker man vil bli flink i. Det er også lettere å se sin egen fremgang om du kun fokuserer på en ting om gangen. Skal du bli bra i alle ting på en gang vil det gå sakte at du mister motet. Derfor er det ofte fint å prioritere kun en eller eventuelt to ting om gangen. Så det første du må gjøre er å finne ut hva du vil prioritere.

Når du skal prioritere, er det greit å finne et område som du allerede er ganske god på.
Årsaken til dette er at du best kan bygge opp din generelle selvtillit via å føle at du har en eller flere sider, som du er bedre i, enn mange av de mennesker du har rundt deg.
Det gjør at du får dine sider hvor du kan være sterk.
Men det du velger, -  må være noe som synes både for deg og andre mennesker. Det hjelper ikke å bli god i noe som bare du vet om.
Dette siden din selvtillit har med ditt forhold til andre mennesker å gjøre - og hvordan de ser på deg, og du på dem.
Ser de at du er flink i noe vil de se opp til deg innen dette feltet og kanskje de vil gi deg ros.
Så du må altså finne en sak som synes. Still deg nå et spørsmål på hvor du har din styrke.
Noen eksempler på dette kan være saker som:
Dans, en sport, et fag på skolen som engelske eller norsk, det kan et eller annet i din jobb, det kan være en hobby du har og som du gjør sammen med andre mennesker, eller det kan være en kunnskap som du har som du kan bruke sammen med andre.

Det er lettere å bli skikkelig bra på noe som du allerede kan noe i, så start gjerne med det.
Så hva kan du tenke deg å bli god i, som er synlig for både deg og andre. Stopp gjerne CD’en nå og finn ut av hva du vil jobbe med.
Litt tid. 10 sek.

 

4. Arbeid videre:
Du har nå kanskje funnet ut hva du ønsker å jobbe med. Det neste er å se på hvordan du kan bli bedre i dette. Noe av det viktigste, er å kunne motivere seg selv til å gjøre det som skal til for å få endringer. Denne motivasjonen kommer gjerne ved at du ser endringer hos deg selv og i din selvtillit. For å synliggjøre dette, er det viktig å ha riktige mål. Når du skal sette opp et mål må det være ambisiøst, men realistisk.  For at dette skal gå lettere er det viktig å sette opp et hovedmål på hvor du vil og så bryte dette ned i delmål. La oss ta et skoleeksempel, som er lett forstå. Om du har dårlig selvtillit på skolen og ønsker å bli bedre i Engelsk, ja kanskje best i klassen så vil det ta litt tid, men ikke la det ta motet fra deg.

Hvis du ofte har mange feil på prøver, så bestem deg først for å halvere feilene. Dette kan være et delmål før du setter et mål på at du aldri skal ha mer enn 1 feil. For å klare dette må du sett opp læringsmål. Det kan være å øke leksene til det dobbelte, det kan være å starte med å lese engelske bøker, du kan se filmer hvor du setter på Engelske undertekster og kanskje la lyden være på et språk du ikke forstår slik at du må lese undertekstene. Eller enda bedre, du kan gjerne gjøre alle saker på en gang.
Finn et tema du liker å lese om og les dette på engelsk. Gjør det morsomt på veien. Og husk å sjekke hvordan din fremgang er underveis og gi deg selv ros og gode tilbakemeldinger. Gjerne bestem deg for en premie som du skal gi til deg selv når du oppnår det du ønsker som delmål, og gjerne noe større når du oppnår hovedmålet.

Noen ganger kan vi sette opp flere delmål på veien til det hovedmålet som vi ønsker å oppnå. Tenkt deg dette som en trapp. Finn så hvilke delmål som er på hvert trappetrinn på veien til toppen av trappen. Delmålene vil hjelpe deg til å beholde fokus og motivasjon underveis.

Det er viktig at du skriver opp alle målene dine på et papir slik at du vet hva du skal oppnå. Det hjelper deg til å holde fokus. Det er hyggelig å kunne stryke delmål etter hvert som de er oppnådd. Så jeg oppfordrer deg til å lage en slik liste.
Noe annet som kan motivere deg er å finne et bilde eller lage en lapp som hjelper deg til å oppnå det du ønsker deg. Klistre så det bildet opp på kjøleskapdøren din slik at du flere ganger om dagen husker på dine mål. Hvis du ønsker å bli bedre i Engelsk så finn en engelsk skuespiller som du liker og sett opp bildet av han eller henne på kjøleskapet som et symbol på dette. Ønske du et gitt resultat på en ferdighet, så sett opp det tallet som du ønsker på lappen, eller ønsker du å treffe en kjekk mann eller dame, så sett opp et bilde av denne personen. Bruk kreativiteten og sett opp et positivt symbol for det som du jobber med. Ditt tema bør være i din fokus store deler av dagen.

Ved siden av treningen så er det viktig å bygge opp din egenfølelse. Det er mange måter å gjøre dette på. På denne CD’en vil jeg gi deg noen korte råd og øvelser som du kan gjøre, samt en lengre meditativ visualisering

 

 5. Post-it øvelse
Dette er en øvelse for å bygge opp selvtillit generelt. Finn deg en post-it lapp eller lag en lapp som ligner på dette. På denne skiver du opp ” 2 komplimenter” og så fester du den til speilet på badet ditt. Denne lappen skal minne deg på en øvelse som du skal gjøre to ganger om dagen.

Om morgenen skal du gi deg selv forskjellige 2 komplimenter om deg selv. Det kan være saker som at du har pene øyne, at du er flink til a ta hensyn til andre, at du er glad i deg selv eller noe annet. Det skal være noe som du liker med kroppen din eller noe som du er god i.
Hver morgen må du finne nye ting. Det er ikke lov til å bruke de samme ting før det har gått minst 14 dager. Dette gjør at du må bruke kreativiteten din og at du vil få fokus på positive sider av deg selv.

På kvelden skal du gi deg to komplimenter om saker som du har gjort bra i løpet av dagen. Også her skal det være forskjellige saker fra dag til dag. Rett og slett gi ros til deg selv.

På denne måten vil du alltid ha en god start på dagen og en god følelse når du legger deg. Samt at du får gitt en god ros til deg selv og bygget opp selvtilliten din. Men husk at det er ikke noen vits i at lappen henger der om du ikke gjør øvelsen, så bruk tiden godt når du pusser tenner eller gjør andre saker foran speilet.

 

6. Selvfølelse vs Selvtillit:

Ved siden av selvtillit har vi og vår selvfølelse. Selvtilliten er knyttet til det man gjøre mens selvfølelsen er knyttet til hvem man er. Ved å øke selvtilliten vil man og kunne få en sterkere selvfølelse. Det hjelper en videre.
Men selvfølelsen kan og økes gjennom at man aksepterer den man er. Ikke alle trenger å være like flink eller god i alt. Derfor er det viktig at du fokuserer på saker som du er god i. Gjennom å se dine egne styrker vil det hjelpe deg. Innen de felter som du ikke er så god må du og vurdere om du kanskje er god nok allikevel. Det er viktig å kunne gi seg selv og sitt liv en verdi for den du er, og ikke alltid sammenligne deg med andre personer.
Du har selv valget i at du kan si at Jeg er god nok, Jeg vil være meg selv, og Dette er mitt liv hvor jeg bestemmer.
Det er deg selv som å sette din egen standard for ditt liv. Tenk gjerne over dette og finn ut hva du mener om deg selv.
Bli enig med hvilke sider av deg som er bra nok og stå så for dette valget. Og finner du sider som du ønsker å jobbe med så gjør du det slik som vi har beskrevet ovenfor for å få mer selvtillit innen dette feltet av ditt liv.

For å få visualiseringen og resten av øvelsene må du kjøpe CD'en.

Send meg en e-post og bestill den hjem til deg.

tilit.
Selvtillit er noe som alle har i mindre eller større grad. Noen har det på mange felt og noen har det bare på noen få felt. Hvis du tenker deg om vil også du kunne finne steder som du har det. Det kan være enkle saker som at du er flink til å lage mat, at du har god kunnskap innen musikk, eller kan mye om spesielle saker som du ser på TV.  Du kan være flink innen saker som strikking eller sport. Vi har alle noe som vi er gode til. Innen dette feltet vil også du ha god selvtillit. Som vi nå forstår vil vi ofte ha god selvtillit i saker som vi kan godt og dårlig selvtillit i saker som vi ikke kan.
For å få en bedre selvtillit må du altså bli bedre i de sakene hvor du i dag har dårlig selvtillit.
For å oppnå dette må du både trene på de sakene som du trenger bedre selvtillit innen, og så må du endre din egen holdning til hvordan du ser på deg selv innen dette feltet.  Jeg skal hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan forbedre deg selv og jeg skal gi deg noen visualiseringer og meditasjoner som hjelper på din holdning til deg selv.

Siden du nå hører på denne CD’en er det og sikkert noen felter hvor du ønsker å forbedre din selvtillit. Det kan være et spesielt felt eller på generelt grunnlag. Er det innen et spesielt felt så er det greit, da vet du hva du ønsker. Om det er generelt så skal jeg fortelle deg litt om det.

 

3. Generell selvtillit
Hvis du generelt ønsker å bli flinkere og få mer selvtillit innen flere felter er det viktig å vite litt mer om selvtilit. Det å ha selvtillit er at man kan gjøre saker på en trygg og god måte uten å måtte tenke på hva man skal gjøre på forhånd. Man bare gjør det og man vet at resultatet blir bra. Klarer du ikke dette er det greit å bygge opp din selvtillit. Hvis du skal få dette til på en best mulig måte må du finne ut hvordan du skal kunne gjøre dette. Det første vi skal gjøre er å bygge opp dine evner til å mestre det du ønsker.
Den beste måten å bygge opp selvtillit på er med å gjøre det innen et felt om gangen. Dette siden det er enklere å fokusere på en ting og siden man ofte må trene på saker man vil bli flink i. Det er også lettere å se sin egen fremgang om du kun fokuserer på en ting om gangen. Skal du bli bra i alle ting på en gang vil det gå sakte at du mister motet. Derfor er det ofte fint å prioritere kun en eller eventuelt to ting om gangen. Så det første du må gjøre er å finne ut hva du vil prioritere.

Når du skal prioritere, er det greit å finne et område som du allerede er ganske god på.
Årsaken til dette er at du best kan bygge opp din generelle selvtillit via å føle at du har en eller flere sider, som du er bedre i, enn mange av de mennesker du har rundt deg.
Det gjør at du får dine sider hvor du kan være sterk.
Men det du velger, -  må være noe som synes både for deg og andre mennesker. Det hjelper ikke å bli god i noe som bare du vet om.
Dette siden din selvtillit har med ditt forhold til andre mennesker å gjøre - og hvordan de ser på deg, og du på dem.
Ser de at du er flink i noe vil de se opp til deg innen dette feltet og kanskje de vil gi deg ros.
Så du må altså finne en sak som synes. Still deg nå et spørsmål på hvor du har din styrke.
Noen eksempler på dette kan være saker som:
Dans, en sport, et fag på skolen som engelske eller norsk, det kan et eller annet i din jobb, det kan være en hobby du har og som du gjør sammen med andre mennesker, eller det kan være en kunnskap som du har som du kan bruke sammen med andre.

Det er lettere å bli skikkelig bra på noe som du allerede kan noe i, så start gjerne med det.
Så hva kan du tenke deg å bli god i, som er synlig for både deg og andre. Stopp gjerne CD’en nå og finn ut av hva du vil jobbe med.
Litt tid. 10 sek.

 

4. Arbeid videre:
Du har nå kanskje funnet ut hva du ønsker å jobbe med. Det neste er å se på hvordan du kan bli bedre i dette. Noe av det viktigste, er å kunne motivere seg selv til å gjøre det som skal til for å få endringer. Denne motivasjonen kommer gjerne ved at du ser endringer hos deg selv og i din selvtillit. For å synliggjøre dette, er det viktig å ha riktige mål. Når du skal sette opp et mål må det være ambisiøst, men realistisk.  For at dette skal gå lettere er det viktig å sette opp et hovedmål på hvor du vil og så bryte dette ned i delmål. La oss ta et skoleeksempel, som er lett forstå. Om du har dårlig selvtillit på skolen og ønsker å bli bedre i Engelsk, ja kanskje best i klassen så vil det ta litt tid, men ikke la det ta motet fra deg.

Hvis du ofte har mange feil på prøver, så bestem deg først for å halvere feilene. Dette kan være et delmål før du setter et mål på at du aldri skal ha mer enn 1 feil. For å klare dette må du sett opp læringsmål. Det kan være å øke leksene til det dobbelte, det kan være å starte med å lese engelske bøker, du kan se filmer hvor du setter på Engelske undertekster og kanskje la lyden være på et språk du ikke forstår slik at du må lese undertekstene. Eller ennå bedre, du kan gjerne gjøre alle saker på en gang.
Finn et tema du liker å lese om og les dette på engelsk. Gjør det morsomt på veien. Og husk å sjekke hvordan din fremgang er underveis og gi deg selv ros og gode tilbakemeldinger. Gjerne bestem deg for en premie som du skal gi til deg selv når du oppnår det du ønsker som delmål, og gjerne noe større når du oppnår hovedmålet.

Noen ganger kan vi sette opp flere delmål på veien til det hovedmålet som vi ønsker å oppnå. Tenkt deg dette som en trapp. Finn så hvilke delmål som er på hvert trappetrinn på veien til toppen av trappen. Delmålene vil hjelpe deg til å beholde fokus og motivasjon underveis.

Det er viktig at du skriver opp alle målene dine på et papir slik at du vet hva du skal oppnå. Det hjelper deg til å holde fokus. Det er hyggelig å kunne stryke delmål etter hvert som de er oppnådd. Så jeg oppfordrer deg til å lage en slik liste.
Noe annet som kan motivere deg er å finne et bilde eller lage en lapp som hjelper deg til å oppnå det du ønsker deg. Klistre så det bildet opp på kjøleskapdøren din slik at du flere ganger om dagen husker på dine mål. Hvis du ønsker å bli bedre i Engelsk så finn en engelsk skuespiller som du liker og sett opp bildet av han eller henne på kjøleskapet som et symbol på dette. Ønske du et gitt resultat på en ferdighet, så sett opp det tallet som du ønsker på lappen, eller ønsker du å treffe en kjekk mann eller dame, så sett opp et bilde av denne personen. Bruk kreativiteten og sett opp et positivt symbol for det som du jobber med. Ditt tema bør være i din fokus store deler av dagen.

Ved siden av treningen så er det viktig å bygge opp din egenfølelse. Det er mange måter å gjøre dette på. På denne CD’en vil jeg gi deg noen korte råd og øvelser som du kan gjøre, samt en lengre meditativ visualisering

 

 5. Post-it øvelse
Dette er en øvelse for å bygge opp selvtillit generelt. Finn deg en post-it lapp eller lag en lapp som ligner på dette. På denne skiver du opp ” 2 komplimenter” og så fester du den til speilet på badet ditt. Denne lappen skal minne deg på en øvelse som du skal gjøre to ganger om dagen.

Om morgenen skal du gi deg selv forskjellige 2 komplimenter om deg selv. Det kan være saker som at du har pene øyne, at du er flink til a ta hensyn til andre, at du er glad i deg selv eller noe annet. Det skal være noe som du liker med kroppen din eller noe som du er god i.
Hver morgen må du finne nye ting. Det er ikke lov til å bruke de samme ting før det har gått minst 14 dager. Dette gjør at du må bruke kreativiteten din og at du vil få fokus på positive sider av deg selv.

På kvelden skal du gi deg to komplimenter om saker som du har gjort bra i løpet av dagen. Også her skal det være forskjellige saker fra dag til dag. Rett og slett gi ros til deg selv.

På denne måten vil du alltid ha en god start på dagen og en god følelse når du legger deg. Samt at du får gitt en god ros til deg selv og bygget opp selvtilliten din. Men husk at det er ikke noen vits i at lappen henger der om du ikke gjør øvelsen, så bruk tiden godt når du pusser tenner eller gjør andre saker foran speilet.

 

6. Selvfølelse vs Selvtillit:

Ved siden av selvtillit har vi og vår selvfølelse. Selvtilliten er knyttet til det man gjøre mens selvfølelsen er knyttet til hvem man er. Ved å øke selvtilliten vil man og kunne få en sterkere selvfølelse. Det hjelper en videre.
Men selvfølelsen kan og økes gjennom at man aksepterer den man er. Ikke alle trenger å være like flink eller god i alt. Derfor er det viktig at du fokuserer på saker som du er god i. Gjennom å se dine egne styrker vil det hjelpe deg. Innen de felter som du ikke er så god må du og vurdere om du kanskje er god nok allikevel. Det er viktig å kunne gi seg selv og sitt liv en verdi for den du er, og ikke alltid sammenligne deg med andre personer.
Du har selv valget i at du kan si at Jeg er god nok, Jeg vil være meg selv, og Dette er mitt liv hvor jeg bestemmer.
Det er deg selv som å sette din egen standard for ditt liv. Tenk gjerne over dette og finn ut hva du mener om deg selv.
Bli enig med hvilke sider av deg som er bra nok og stå så for dette valget. Og finner du sider som du ønsker å jobbe med så gjør du det slik som vi har beskrevet ovenfor for å få mer selvtillit innen dette feltet av ditt liv.

For å få visualiseringen og resten av øvelsene må du kjøpe CD'en.

Send meg en e-post og bestill den hjem til deg.

bottom of page