Selvtillit

 

Øk din selvtillit

1. Dette er en CD om selvtillit av André Kirsebom med musikk av Tron Syversen.  CD en er delt inn i flere deler. Den første delen vil fortelle deg litt om selvtillit og metoder for å bygge opp denne. Videre vil jeg komme med en del enkle øvelser som du kan gjøre for å forbedre din selvtillit. Til slutt vil jeg lede deg inn i en meditativ visualisering som hjelper deg med din selvtillit.

 

2 . Litt om selvtillit

 

Øk din selvtillit

1. Dette er en CD om selvtillit av André Kirsebom med musikk av Tron Syversen.  CD en er delt inn i flere deler. Den første delen vil fortelle deg litt om selvtillit og metoder for å bygge opp denne. Videre vil jeg komme med en del enkle øvelser som du kan gjøre for å forbedre din selvtillit. Til slutt vil jeg lede deg inn i en meditativ visualisering som hjelper deg med din selvtillit.

 

2 . Litt om selvtillit.
Selvtillit er noe som alle har i mindre eller større grad. Noen har det på mange felt og noen har det bare på noen få felt. Hvis du tenker deg om vil også du kunne finne steder som du har det. Det kan være enkle saker som at du er flink til å lage mat, at du har god kunnskap innen musikk, eller kan mye om spesielle saker som du ser på TV.  Du kan være flink innen saker som strikking eller sport. Vi har alle noe som vi er gode til. Innen dette feltet vil også du ha god selvtillit. Som vi nå forstår vil vi ofte ha god selvtillit i saker som vi kan godt og dårlig selvtillit i saker som vi ikke kan.
For å få en bedre selvtillit må du altså bli bedre i de sakene hvor du i dag har dårlig selvtillit.
For å oppnå dette må du både trene på de sakene som du trenger bedre selvtillit innen, og så må du endre din egen holdning til hvordan du ser på deg selv innen dette feltet.  Jeg skal hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan forbedre deg selv og jeg skal gi deg noen visualiseringer og meditasjoner som hjelper på din holdning til deg selv.

Siden du nå hører på denne CD’en er det og sikkert noen felter hvor du ønsker å forbedre din selvtillit. Det kan være et spesielt felt eller på generelt grunnlag. Er det innen et spesielt felt så er det greit, da vet du hva du ønsker. Om det er generelt så skal jeg fortelle deg litt om det.

 

3. Generell selvtillit
Hvis du generelt ønsker å bli flinkere og få mer selvtillit innen flere felter er det viktig å vite litt mer om selvtillit. Det å ha selvtillit er at man kan gjøre saker på en trygg og god måte uten å måtte tenke på hva man skal gjøre på forhånd. Man bare gjør det og man vet at resultatet blir bra. Klarer du ikke dette er det greit å bygge opp din selvtillit. Hvis du skal få dette til på en best mulig måte må du finne ut hvordan du skal kunne gjøre dette. Det første vi skal gjøre er å bygge opp dine evner til å mestre det du ønsker.
Den beste måten å bygge opp selvtillit på er med å gjøre det innen et felt om gangen. Dette siden det er enklere å fokusere på en ting og siden man ofte må trene på saker man vil bli flink i. Det er også lettere å se sin egen fremgang om du kun fokuserer på en ting om gangen. Skal du bli bra i alle ting på en gang vil det gå sakte at du mister motet. Derfor er det ofte fint å prioritere kun en eller eventuelt to ting om gangen. Så det første du må gjøre er å finne ut hva du vil prioritere.

Når du skal prioritere, er det greit å finne et område som du allerede er ganske god på.
Årsaken til dette er at du best kan bygge opp din generelle selvtillit via å føle at du har en eller flere sider, som du er bedre i, enn mange av de mennesker du har rundt deg.
Det gjør at du får dine sider hvor du kan være sterk.
Men det du velger, -  må være noe som synes både for deg og andre mennesker. Det hjelper ikke å bli god i noe som bare du vet om.
Dette siden din selvtillit har med ditt forhold til andre mennesker å gjøre - og hvordan de ser på deg, og du på dem.
Ser de at du er flink i noe vil de se opp til deg innen dette feltet og kanskje de vil gi deg ros.
Så du må altså finne en sak som synes. Still deg nå et spørsmål på hvor du har din styrke.
Noen eksempler på dette kan være saker som:
Dans, en sport, et fag på skolen som engelske eller norsk, det kan et eller annet i din jobb, det kan være en hobby du har og som du gjør sammen med andre mennesker, eller det kan være en kunnskap som du har som du kan bruke sammen med andre.

Det er lettere å bli skikkelig bra på noe som du allerede kan noe i, så start gjerne med det.
Så hva kan du tenke deg å bli god i, som er synlig for både deg og andre. Stopp gjerne CD’en nå og finn ut av hva du vil jobbe med.
Litt tid. 10 sek.

 

4. Arbeid videre:
Du har nå kanskje funnet ut hva du ønsker å jobbe med. Det neste er å se på hvordan du kan bli bedre i dette. Noe av det viktigste, er å kunne motivere seg selv til å gjøre det som skal til for å få endringer. Denne motivasjonen kommer gjerne ved at du ser endringer hos deg selv og i din selvtillit. For å synliggjøre dette, er det viktig å ha riktige mål. Når du skal sette opp et mål må det være ambisiøst, men realistisk.  For at dette skal gå lettere er det viktig å sette opp et hovedmål på hvor du vil og så bryte dette ned i delmål. La oss ta et skoleeksempel, som er lett forstå. Om du har dårlig selvtillit på skolen og ønsker å bli bedre i Engelsk, ja kanskje best i klassen så vil det ta litt tid, men ikke la det ta motet fra deg.

Hvis du ofte har mange feil på prøver, så bestem deg først for å halvere feilene. Dette kan være et delmål før du setter et mål på at du aldri skal ha mer enn 1 feil. For å klare dette må du sett opp læringsmål. Det kan være å øke leksene til det dobbelte, det kan være å starte med å lese engelske bøker, du kan se filmer hvor du setter på Engelske undertekster og kanskje la lyden være på et språk du ikke forstår slik at du må lese undertekstene. Eller enda bedre, du kan gjerne gjøre alle saker på en gang.
Finn et tema du liker å lese om og les dette på engelsk. Gjør det morsomt på veien. Og husk å sjekke hvordan din fremgang er underveis og gi deg selv ros og gode tilbakemeldinger. Gjerne bestem deg for en premie som du skal gi til deg selv når du oppnår det du ønsker som delmål, og gjerne noe større når du oppnår hovedmålet.

Noen ganger kan vi sette opp flere delmål på veien til det hovedmålet som vi ønsker å oppnå. Tenkt deg dette som en trapp. Finn så hvilke delmål som er på hvert trappetrinn på veien til toppen av trappen. Delmålene vil hjelpe deg til å beholde fokus og motivasjon underveis.

Det er viktig at du skriver opp alle målene dine på et papir slik at du vet hva du skal oppnå. Det hjelper deg til å holde fokus. Det er hyggelig å kunne stryke delmål etter hvert som de er oppnådd. Så jeg oppfordrer deg til å lage en slik liste.
Noe annet som kan motivere deg er å finne et bilde eller lage en lapp som hjelper deg til å oppnå det du ønsker deg. Klistre så det bildet opp på kjøleskapdøren din slik at du flere ganger om dagen husker på dine mål. Hvis du ønsker å bli bedre i Engelsk så finn en engelsk skuespiller som du liker og sett opp bildet av han eller henne på kjøleskapet som et symbol på dette. Ønske du et gitt resultat på en ferdighet, så sett opp det tallet som du ønsker på lappen, eller ønsker du å treffe en kjekk mann eller dame, så sett opp et bilde av denne personen. Bruk kreativiteten og sett opp et positivt symbol for det som du jobber med. Ditt tema bør være i din fokus store deler av dagen.

Ved siden av treningen så er det viktig å bygge opp din egenfølelse. Det er mange måter å gjøre dette på. På denne CD’en vil jeg gi deg noen korte råd og øvelser som du kan gjøre, samt en lengre meditativ visualisering

 

 5. Post-it øvelse
Dette er en øvelse for å bygge opp selvtillit generelt. Finn deg en post-it lapp eller lag en lapp som ligner på dette. På denne skiver du opp ” 2 komplimenter” og så fester du den til speilet på badet ditt. Denne lappen skal minne deg på en øvelse som du skal gjøre to ganger om dagen.

Om morgenen skal du gi deg selv forskjellige 2 komplimenter om deg selv. Det kan være saker som at du har pene øyne, at du er flink til a ta hensyn til andre, at du er glad i deg selv eller noe annet. Det skal være noe som du liker med kroppen din eller noe som du er god i.
Hver morgen må du finne nye ting. Det er ikke lov til å bruke de samme ting før det har gått minst 14 dager. Dette gjør at du må bruke kreativiteten din og at du vil få fokus på positive sider av deg selv.

På kvelden skal du gi deg to komplimenter om saker som du har gjort bra i løpet av dagen. Også her skal det være forskjellige saker fra dag til dag. Rett og slett gi ros til deg selv.

På denne måten vil du alltid ha en god start på dagen og en god følelse når du legger deg. Samt at du får gitt en god ros til deg selv og bygget opp selvtilliten din. Men husk at det er ikke noen vits i at lappen henger der om du ikke gjør øvelsen, så bruk tiden godt når du pusser tenner eller gjør andre saker foran speilet.

 

6. Selvfølelse vs Selvtillit:

Ved siden av selvtillit har vi og vår selvfølelse. Selvtilliten er knyttet til det man gjøre mens selvfølelsen er knyttet til hvem man er. Ved å øke selvtilliten vil man og kunne få en sterkere selvfølelse. Det hjelper en videre.
Men selvfølelsen kan og økes gjennom at man aksepterer den man er. Ikke alle trenger å være like flink eller god i alt. Derfor er det viktig at du fokuserer på saker som du er god i. Gjennom å se dine egne styrker vil det hjelpe deg. Innen de felter som du ikke er så god må du og vurdere om du kanskje er god nok allikevel. Det er viktig å kunne gi seg selv og sitt liv en verdi for den du er, og ikke alltid sammenligne deg med andre personer.
Du har selv valget i at du kan si at Jeg er god nok, Jeg vil være meg selv, og Dette er mitt liv hvor jeg bestemmer.
Det er deg selv som å sette din egen standard for ditt liv. Tenk gjerne over dette og finn ut hva du mener om deg selv.
Bli enig med hvilke sider av deg som er bra nok og stå så for dette valget. Og finner du sider som du ønsker å jobbe med så gjør du det slik som vi har beskrevet ovenfor for å få mer selvtillit innen dette feltet av ditt liv.

For å få visualiseringen og resten av øvelsene må du kjøpe CD'en.

Send meg en e-post og bestill den hjem til deg.

tilit.
Selvtillit er noe som alle har i mindre eller større grad. Noen har det på mange felt og noen har det bare på noen få felt. Hvis du tenker deg om vil også du kunne finne steder som du har det. Det kan være enkle saker som at du er flink til å lage mat, at du har god kunnskap innen musikk, eller kan mye om spesielle saker som du ser på TV.  Du kan være flink innen saker som strikking eller sport. Vi har alle noe som vi er gode til. Innen dette feltet vil også du ha god selvtillit. Som vi nå forstår vil vi ofte ha god selvtillit i saker som vi kan godt og dårlig selvtillit i saker som vi ikke kan.
For å få en bedre selvtillit må du altså bli bedre i de sakene hvor du i dag har dårlig selvtillit.
For å oppnå dette må du både trene på de sakene som du trenger bedre selvtillit innen, og så må du endre din egen holdning til hvordan du ser på deg selv innen dette feltet.  Jeg skal hjelpe deg til å finne ut hvordan du kan forbedre deg selv og jeg skal gi deg noen visualiseringer og meditasjoner som hjelper på din holdning til deg selv.

Siden du nå hører på denne CD’en er det og sikkert noen felter hvor du ønsker å forbedre din selvtillit. Det kan være et spesielt felt eller på generelt grunnlag. Er det innen et spesielt felt så er det greit, da vet du hva du ønsker. Om det er generelt så skal jeg fortelle deg litt om det.

 

3. Generell selvtillit
Hvis du generelt ønsker å bli flinkere og få mer selvtillit innen flere felter er det viktig å vite litt mer om selvtilit. Det å ha selvtillit er at man kan gjøre saker på en trygg og god måte uten å måtte tenke på hva man skal gjøre på forhånd. Man bare gjør det og man vet at resultatet blir bra. Klarer du ikke dette er det greit å bygge opp din selvtillit. Hvis du skal få dette til på en best mulig måte må du finne ut hvordan du skal kunne gjøre dette. Det første vi skal gjøre er å bygge opp dine evner til å mestre det du ønsker.
Den beste måten å bygge opp selvtillit på er med å gjøre det innen et felt om gangen. Dette siden det er enklere å fokusere på en ting og siden man ofte må trene på saker man vil bli flink i. Det er også lettere å se sin egen fremgang om du kun fokuserer på en ting om gangen. Skal du bli bra i alle ting på en gang vil det gå sakte at du mister motet. Derfor er det ofte fint å prioritere kun en eller eventuelt to ting om gangen. Så det første du må gjøre er å finne ut hva du vil prioritere.

Når du skal prioritere, er det greit å finne et område som du allerede er ganske god på.
Årsaken til dette er at du best kan bygge opp din generelle selvtillit via å føle at du har en eller flere sider, som du er bedre i, enn mange av de mennesker du har rundt deg.
Det gjør at du får dine sider hvor du kan være sterk.
Men det du velger, -  må være noe som synes både for deg og andre mennesker. Det hjelper ikke å bli god i noe som bare du vet om.
Dette siden din selvtillit har med ditt forhold til andre mennesker å gjøre - og hvordan de ser på deg, og du på dem.
Ser de at du er flink i noe vil de se opp til deg innen dette feltet og kanskje de vil gi deg ros.
Så du må altså finne en sak som synes. Still deg nå et spørsmål på hvor du har din styrke.
Noen eksempler på dette kan være saker som:
Dans, en sport, et fag på skolen som engelske eller norsk, det kan et eller annet i din jobb, det kan være en hobby du har og som du gjør sammen med andre mennesker, eller det kan være en kunnskap som du har som du kan bruke sammen med andre.

Det er lettere å bli skikkelig bra på noe som du allerede kan noe i, så start gjerne med det.
Så hva kan du tenke deg å bli god i, som er synlig for både deg og andre. Stopp gjerne CD’en nå og finn ut av hva du vil jobbe med.
Litt tid. 10 sek.

 

4. Arbeid videre:
Du har nå kanskje funnet ut hva du ønsker å jobbe med. Det neste er å se på hvordan du kan bli bedre i dette. Noe av det viktigste, er å kunne motivere seg selv til å gjøre det som skal til for å få endringer. Denne motivasjonen kommer gjerne ved at du ser endringer hos deg selv og i din selvtillit. For å synliggjøre dette, er det viktig å ha riktige mål. Når du skal sette opp et mål må det være ambisiøst, men realistisk.  For at dette skal gå lettere er det viktig å sette opp et hovedmål på hvor du vil og så bryte dette ned i delmål. La oss ta et skoleeksempel, som er lett forstå. Om du har dårlig selvtillit på skolen og ønsker å bli bedre i Engelsk, ja kanskje best i klassen så vil det ta litt tid, men ikke la det ta motet fra deg.

Hvis du ofte har mange feil på prøver, så bestem deg først for å halvere feilene. Dette kan være et delmål før du setter et mål på at du aldri skal ha mer enn 1 feil. For å klare dette må du sett opp læringsmål. Det kan være å øke leksene til det dobbelte, det kan være å starte med å lese engelske bøker, du kan se filmer hvor du setter på Engelske undertekster og kanskje la lyden være på et språk du ikke forstår slik at du må lese undertekstene. Eller ennå bedre, du kan gjerne gjøre alle saker på en gang.
Finn et tema du liker å lese om og les dette på engelsk. Gjør det morsomt på veien. Og husk å sjekke hvordan din fremgang er underveis og gi deg selv ros og gode tilbakemeldinger. Gjerne bestem deg for en premie som du skal gi til deg selv når du oppnår det du ønsker som delmål, og gjerne noe større når du oppnår hovedmålet.

Noen ganger kan vi sette opp flere delmål på veien til det hovedmålet som vi ønsker å oppnå. Tenkt deg dette som en trapp. Finn så hvilke delmål som er på hvert trappetrinn på veien til toppen av trappen. Delmålene vil hjelpe deg til å beholde fokus og motivasjon underveis.

Det er viktig at du skriver opp alle målene dine på et papir slik at du vet hva du skal oppnå. Det hjelper deg til å holde fokus. Det er hyggelig å kunne stryke delmål etter hvert som de er oppnådd. Så jeg oppfordrer deg til å lage en slik liste.
Noe annet som kan motivere deg er å finne et bilde eller lage en lapp som hjelper deg til å oppnå det du ønsker deg. Klistre så det bildet opp på kjøleskapdøren din slik at du flere ganger om dagen husker på dine mål. Hvis du ønsker å bli bedre i Engelsk så finn en engelsk skuespiller som du liker og sett opp bildet av han eller henne på kjøleskapet som et symbol på dette. Ønske du et gitt resultat på en ferdighet, så sett opp det tallet som du ønsker på lappen, eller ønsker du å treffe en kjekk mann eller dame, så sett opp et bilde av denne personen. Bruk kreativiteten og sett opp et positivt symbol for det som du jobber med. Ditt tema bør være i din fokus store deler av dagen.

Ved siden av treningen så er det viktig å bygge opp din egenfølelse. Det er mange måter å gjøre dette på. På denne CD’en vil jeg gi deg noen korte råd og øvelser som du kan gjøre, samt en lengre meditativ visualisering

 

 5. Post-it øvelse
Dette er en øvelse for å bygge opp selvtillit generelt. Finn deg en post-it lapp eller lag en lapp som ligner på dette. På denne skiver du opp ” 2 komplimenter” og så fester du den til speilet på badet ditt. Denne lappen skal minne deg på en øvelse som du skal gjøre to ganger om dagen.

Om morgenen skal du gi deg selv forskjellige 2 komplimenter om deg selv. Det kan være saker som at du har pene øyne, at du er flink til a ta hensyn til andre, at du er glad i deg selv eller noe annet. Det skal være noe som du liker med kroppen din eller noe som du er god i.
Hver morgen må du finne nye ting. Det er ikke lov til å bruke de samme ting før det har gått minst 14 dager. Dette gjør at du må bruke kreativiteten din og at du vil få fokus på positive sider av deg selv.

På kvelden skal du gi deg to komplimenter om saker som du har gjort bra i løpet av dagen. Også her skal det være forskjellige saker fra dag til dag. Rett og slett gi ros til deg selv.

På denne måten vil du alltid ha en god start på dagen og en god følelse når du legger deg. Samt at du får gitt en god ros til deg selv og bygget opp selvtilliten din. Men husk at det er ikke noen vits i at lappen henger der om du ikke gjør øvelsen, så bruk tiden godt når du pusser tenner eller gjør andre saker foran speilet.

 

6. Selvfølelse vs Selvtillit:

Ved siden av selvtillit har vi og vår selvfølelse. Selvtilliten er knyttet til det man gjøre mens selvfølelsen er knyttet til hvem man er. Ved å øke selvtilliten vil man og kunne få en sterkere selvfølelse. Det hjelper en videre.
Men selvfølelsen kan og økes gjennom at man aksepterer den man er. Ikke alle trenger å være like flink eller god i alt. Derfor er det viktig at du fokuserer på saker som du er god i. Gjennom å se dine egne styrker vil det hjelpe deg. Innen de felter som du ikke er så god må du og vurdere om du kanskje er god nok allikevel. Det er viktig å kunne gi seg selv og sitt liv en verdi for den du er, og ikke alltid sammenligne deg med andre personer.
Du har selv valget i at du kan si at Jeg er god nok, Jeg vil være meg selv, og Dette er mitt liv hvor jeg bestemmer.
Det er deg selv som å sette din egen standard for ditt liv. Tenk gjerne over dette og finn ut hva du mener om deg selv.
Bli enig med hvilke sider av deg som er bra nok og stå så for dette valget. Og finner du sider som du ønsker å jobbe med så gjør du det slik som vi har beskrevet ovenfor for å få mer selvtillit innen dette feltet av ditt liv.

For å få visualiseringen og resten av øvelsene må du kjøpe CD'en.

Send meg en e-post og bestill den hjem til deg.

© 2019 Siden er laget av Andre Kirsebom