Aud Rameckers Baltzersen 

Healer, Medium og Husrenser.

Er sertifisert Medium og Husrenser og Godkjent og Registrert healer i Alternativregisteret i Brønnøysund. 
Ved siden av dette er jeg også Sykepleier.

Kursholder:
Har kurs med André Kirsebom og Norsk Spiritualist Forening.

Holder kurs i Mediumskap og Healing. 

Journalist 

Skriver i bladet Medium.

 

© 2019 Siden er laget av Andre Kirsebom