Selvhealing

 

 

 

                                                             Finn årsaken til din sykdom!

                                                             Heal deg selv!

 


Spor 1  

Dette er en meditasjons CD av André Kirsbom med musikk av Tron Syversen
CD’en kan hjelpe deg til å finne en eller flere årsaker til dine plager og sykdom. Etter dette vil den kunne hjelpe deg til gjennomføre en selvhealing.
Grunnen til at det er viktig å finne årsakene først,  er å få en forståelse av det holistiske menneske. Hele kroppen og dets helse henger sammen. Vi må se holistisk på menneske for å forstå hvordan vi skal holde oss friske og bli bedre av en sykdom.

For å gjøre dette vil jeg ta deg gjennom flere steg før vi kommer til selve healingen.
Spor 1 er denne introduksjonen.
I spor 2 ser vi litt teori om på hvilke saker som kan trigge sykdom.
I spor 3 vil du få jobbe med å tenke tilbake til hvilke hendelser som har trigget din sykdom.
I spor 4 vil du evaluere om dine problemstillinger blitt løst?
I spor 5 vil du kunne se på hvilke endringer du bør gjøre i ditt liv.

Spor 6 er en kort introduksjon til den til meditasjonen i spor 7

Spor 7 er en meditasjon der du vil kunne møte en åndelig guide. Guiden vil kunne hjelpe deg til å se om det er andre saker som har påvirket din sykdom som de ennå ikke er klar over.
Å møte guiden er også være en forberedelse til selve healingmeditasjonen som du skal få gjøre senere. Det er derfor viktig å lære og kunne kontakte guidene.

Spor 8, er en guidet healingmeditasjon som kan hjelpe deg med din selvhealing. Denne meditasjonen kan du godt gjøre flere ganger. Selv om meditasjonen hjelper deg til å heale deg selv, vil jeg likevel foreslå at du også går til en profesjonell healer. De har gjerne brukt år på å bygge opp en kraftigere kontakt med de healende energiene, noe som kan gjøre healingen mer effektiv.

Spor 9 er en annen

Siste del er spor 10. som inneholder videre anbefalinger.

Husk at om du er syk er det også viktig at du har kontaktet lege for din problemstilling. Har du ikke gjort det, anbefaler jeg at du gjør dette.

Før du går videre er det en fordel om du finner frem penn og papir.

Det er også en fordel at du starter din prosess med selvhealing og healingmeditasjonen ved å sette en karakter på din sykdom eller plage. Dette gjør at du kan følge bedre med i din egen utvikling. Hvis du har vondt eller kan sette en karakter på din sykdom så gjør det nå. Bruk en skala som går fra 0 til 10 og sett en karakter på din sykdom før du starter hele prosessen. Skriv ned karakteren.

 

Spor 2   Hva trigger sykdom.

Vi ønsker å starte med å finne årsaken til din sykdom med utgangpunkt i teorien om at ingenting kommer fra ingenting. De aller fleste gangene vi blir syke har det vært noe som satte i gang denne sykdommen. Noe som trigger den til å slå ut. Det kan være en eller flere årsaker.

Som healer vet jeg at de fleste sykdommer kommer av fysisk eller psykisk stress. Fysisk stress kan være saker som fysisk belastninger og dårlige arbeidsstillinger. Psykisk stress kan være saker som for mye å gjøre, dårlige relasjoner eller bekymringer du måtte ha. Når vi stresser vil immunforsvaret vårt bli dårligere. Om immunforsvaret blir dårligere vil vi bli mer sårbare og en eller flere sykdommer kan slå ut. Det kan også være andre årsaker til at en sykdom bryter ut. Noen av disse årsakene kan være: Arv, - hva vi er disponert for gjennom våre arvestoffer. Miljøet rundt oss og mulige forurensningskilder i dette. Vi påvirkes av luften vi puster, vannet vi drikker, maten vi spiser og alle e-stoffer som er i dette, stråling fra mobiler og høyspentledninger. Ved siden av miljøfaktoren vil også vår livsstil påvirke oss. Eksempler på problemer i Livsstilen kan være for lite mosjon, usunn valg av mat, som for eksempel for mye mat eller for mye sukker. Andre negative faktorer i livsstilen kan være for mye alkohol eller røyk, snus og andre uheldige stoffer. Bivirkninger fra medisiner kan også representere en fare for oss. Utenom dette kan andre saker som smitte og selve kunnskapen om sykdom være faktorer som trigger en sykdom.

Sykdommen eller problemet som du har, er gjerne trigget av en eller flere av disse årsakene. På grunn av dette er det viktig at du evaluerer om det er flere saker som til sammen har trigget din sykdom. Vi skal se på det i neste spor.

 

 

Spor 3: Hva har trigget min sykdom

Denne delen er en veiledning som skal hjelpe deg til å finne frem til hvilke årsaker som kan ligge til grunn for din lidelse. I spor 2 nevnte vi noen av sakene. Disse er greie å ha i tankene.  En kopi av denne listen kan du se inne i coveret på denne CD’en, eller du kan finne det på nettsiden www.aspirit.no

Det neste som jeg vil at du skal gjøre er å sette deg ned å tenke på hva som skjedd på den tiden du fikk din sykdom. Tenk på alt som skjedde rundt denne tiden eller rett før denne tiden.

Hva skjedde i ditt privatliv?  Hva skjedde på din jobb eller i dine studier? Bygget seg opp noen stressfaktorer eller skjedde det noe annet før du ble syk. Jeg skal gi deg noen eksempler på hva det kan være.

- Det var da jeg la om kostholdet?
- Sluttet eller begynte jeg å trene på den tiden?
- Det var da jeg fikk ny jobb, eller var det da jeg mistet den?
- Var det problemer med kjæresten eller i ekteskapet, endte dette i at dere gikk fra hverandre?
- Var det problemer med barn, familie eller andre mennesker du hadde rundt deg?
- Døde noen rundt den tiden?
- Det var da jeg startet med medisin for xxx en annen sykdom?

Som vi ser kan det være mange årsaker som trigger en sykdom. Når det er flere årsaker samtidig kan totalbelastningen på kroppen blir for stor og det kan da slå ut i en sykdom.
På grunn av dette er viktig å sjekke om det kan være mer enn en sak som skjedde i dette tidsrommet. Husk at slike stressfaktorer og årsaker kan ha vart en god tid før dette slår ut som en sykdom i kropp. Vi kan ikke forvente å finne alt, men finner vi noen av årsakene, har vi muligheten til å starte arbeidet, med å eliminere noen av dem.

Bruk nå litt tid til å tenke tilbake til når du fikk sykdommen. Da snakker vi ikke om når du fikk diagnosen men når symptomene startet.

Skriv ned hvilke tanker du får om dette på et papir, slik at du kan få en oversikt over alle de potensielle årsakene, og finne ut hvem av dem som er viktigst. Prioriter dem i forhold til hvor viktig du tror de er. Du skal få litt tid til å gjøre dette, så stopp spilleren og bruk den tiden du trenger.
 

 

Spor 4: Har mine problemstillinger blitt løst?

Har du funnet alle de potensielle årsakene?  Det er fint.
Hvis du ikke har gjort det kan du alltid prøve å spørre familie eller venner hva som skjedde rundt den tiden. Det kan av og til hjelpe deg. Ofte kan andre mennesker se saker som du selv ikke ser.

Vi antar nå at du har funnet en eller flere årsaker som kan ha vært med å gi deg den lidelsen du har og har prioritert dem i forhold til viktighetsgrad.

Det neste spørsmålet som du må stille deg er om det som trigget sykdommene har blitt løst eller ikke.
Av og til har tiden eller andre hendelser gjort at problemet har løst seg selv. I slike tilfelle kan likevel sykdommen fremdeles henge igjen, siden kroppen din har blitt vandt til den. Er alle stressfaktorene borte er det på tide å  heale på sykdommen og du kan gå til spor 6. Er du ikke sikker er det greit å følge med i hele prosessen.

I de fleste tilfelle har vi fremdeles med oss hele eller deler av problemene som trigget våre sykdommer. Så spør deg selv:

«Føler jeg at problemet er løst eller ikke?»

Spør deg dette spørsmålet for hvert av problemene du har identifisert!

Noter ned på arket ditt om problemstillingen er løst eller ikke. Trenger du tid til dette setter du spilleren på pause før neste spor.

 

 

Spor 5: Endringer av stressfaktorer

Om problemene dine var løst er det greit.
Om det ikke er det må du finne ut hvordan du kan løse problemet ditt. Det første du må spørre deg selv om er om du ønsker å løse denne problemstillingen?

Ønsker du å gjøre noen endringer innen disse feltene?»

Vi kan anta at svaret er «ja» på en eller flere av disse sakene. Sier du nei betyr det at du heller vil ha sykdommen din enn å løse de underliggende årsaker. Dette er ditt valg.

--

De fleste problemstillinger kan vi gjøre noe med. De kan fremstå som vanskelig å løse men mye kan løses om du bare vil. Når du skal endre på noe har du to mulige fremgangsmåter for å gjøre dette.
 

- 1. Den ene er å endre på problemstillingen.
- 2. Den andre er å endre på holdningen din til problemet.

Som vi ser har vi to valg. Det enkleste og beste er om du kan endre på selve problemstillingen. Dette kan være saker som å bytte jobb, slå opp med kjæresten, eller gjøre andre endringer i hverdagen. Det er ikke alltid lett å endre på det som stresser oss, siden vi kan være bundet opp i saker som vi ikke kan eller vil gjøre noen endringer med. På grunn av dette må vi av og til endre våre holdninger i stedet for å gjøre en endring av selve problemet.

For å forstå dette bedre skal vi se på et eksempel på hvordan man kan endre holdninger

Eksempel:

Tenk deg at en kvinne oppdaget at livet ble vanskelig når hun giftet seg. Hun elsker sin mann og alt er kjempefint der. Men så har hun en svigermor, som bor i nærheten og lager mye stress i livet hennes. Hun elsker sin mann og de har barn sammen, så hun ønsker ikke å gå fra ham. Hun har prøvd å ta opp problemstillingen til diskusjon, men det har ikke hjulpet.

Det kan være to muligheter. En av dem kan være å flytte lenger bort fra svigermor, men det kan kanskje være vanskelig på grunn av økonomi, eller kanskje barn på skole eller noe slikt. Finner man ikke noen muligheter å endre problemstillingen, må man lete etter en måte å endre holdningen til det på. Her finnes det flere måter å endre problemstillingen til denne kvinnen. Vi skal se på et par av dem.

Det kan hjelpe henne å endre synet på svigermor. Ikke se på svigermor som en dominerende og masete gammelt kvinne, men forstå at svigermor kanskje har mange problemer selv. På grunn av sin iboende væremåte har hun kanskje ikke venner. Det er faktisk mulig å synes synd på henne og se på henne som stakkarslig i stedet for å se på henne som et dominerende vesen. Det er synd på folk som ikke klarer å kommunisere på en slik måte at beholder sine venner. Ved å se på henne på denne andre måten kan noe av det psykiske presset bli borte. Kvinnen har da omdefinert holdningen sin slik at hun slapper mer av i situasjonen og ikke lar det gå inn på henne.

En annen metode er å endre måten kvinnen ser på kontakten i stedet for personen. Det er mulig å se på denne kontakten som vesentlig eller uvesentlig. Hvis kvinnen vår kan få en annen innstilling til at hva svigermor sier, så kan det hun sier oppleves som lite viktig informasjon. Har kvinnen denne holdningen vil hun kunne lære seg i å overse mye av det som skaper problemene. Om svigermor synes at det er rotet i gangen deres, kan denne informasjonen veie lite. Det er som at den bare får gå inn gjennom det ene øret og ut gjennom det andre. Kvinnen kan si til seg selv at det får være svigermors mening, men jeg bryr meg ikke om dette. Jeg vil at vi i vår familie skal leve som vi vil og ha det slik det passer oss.
Kan kvinnen endre seg og få en slik tankegang og trene på å si slike saker til seg selv, kan dette på sikt lette problemstillingen. Hun kan til og med velge å svare svgermor; «- Det er slik vi ønsker det». Dette kan selvfølgelig trigge svigermor, men må lære at hun ikke kan herse med andre. I en slik metode er det viktig at kvinnen føler støtte fra sin mann, men det bør ikke være noe problem her, siden de har det bra sammen.

 

Så tenk deg om, hvilken metode skal du bruke for å gjøre din endring?
Skal du
- 1. Endre på problemstillingen.
- 2. Endre på holdningen din til problemet.

Sett deg nå ned med papiret som du har skrevet ned årsakene til at du ble syk, og bestem deg for hvilke endringer du vil gjøre.
 

 

Spor 6: Benken, Introduksjon til å møte din guide.

Før vi går videre i prosessen er det fint for deg å lære å ta kontakt med åndeverden. Dette vil du både trenger for å finne ut om din sykdom og for din healing. Det neste sporet vil derfor være en generell meditasjon for å kontakte åndeverdenen. Dette er helt trygt. Noen får det til ved første forsøk, mens andre må gjøre det noen ganger før det blir tydelig nok.

Både på forhånd og under meditasjon skal du ha fokuset på at du skal møte en guide som kan hjelpe deg med din sykdom og gi deg healing.

Husk at du før de neste delene må finne et rolig sted, uten forstyrrelser av noe slag. Husk på å skru alle telefoner helt av.

Før du starer neste spor bestemmer du deg for å møte en åndelig guide som kan gi deg flere svar om din sykdom.
Du kan enten spørre guiden om det er flere årsaker til din sykdom eller du kan spørre guiden om hvordan du skal løse dine problemstillinger. Har du mange spørsmål tar du denne meditasjonen flere ganger. 
Så ha ditt spørsmål klart før du starer meditasjonen.

© 2019 Siden er laget av Andre Kirsebom